Na křídlech andělů s Maya-N

Maya-N neboli Marie Neumannová je umělkyně a terapeutka, která Vás vždy přivítá krásným úsměvem. Setkání s ní a jejími andělskými obrazy.