Neváhajte se s námi spojit zde

Doprava zdarma při objednávce od 1500 Kč

Reklamace

Velmi si vážíme za důvěru, kterou vkládáte do produktů z naši výroby. V této sekci naleznete užitečné informace v případě, že by i přes naše úsilí o zachováním maximální kvality dodaného zboží, došlo na Vaši straně k oprávněného důvodu k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží. Vše vyřešíme, co nejrychleji. Nejprve se seznamte s následujícími postupem reklamačního řádu SoZoLe Rose s.r.o.:

Tento reklamačního řád se vztahuje na zboží zakoupené na webu www.sozole.cz

 1. Před dokončením Vaši objednávky na www.sozole.cz prosím zkontrolujte druh produktu, jeho velikost a množství.
 2. Sledujte pokyny, návody a doporučení k užití zboží na jeho obalu, v příbalovém letáku a na našem webu. Pokud potřebujete jakkoliv dále poradit, neváhejte nás kontaktovat zde.
 3. Všechny Vaše podněty a dotazy jsou pro nás velmi důležité. I díky něm zlepšujeme naše produkty a služby. 
 4. Jestliže se vyskytne u zboží v záruční době vada, máte právo vadu reklamovat. Právo z vad(y) zboží můžete uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží stejně jako v kamenném obchodě. U zboží s uvedenou dobou použitelnosti pak po stanovenou dobu použitelnosti.
 5. Vadou se rozumí neshoda mezi objednávkou, fakturou a / nebo dodaným zbožím, poškozený balík nebo zboží v něm.

Za vadu nelze považovat:

 • vizuální nebo čichové vjemy nepříjemné pro zákazníka
 • změny vyplývající z přírodního charakteru použitých surovin
 • omyl na straně zákazníka při objednávání zboží
 • nevhodný výběr zboží
 • opotřebení nebo spotřeba zboží způsobena obvyklým užíváním nebo pokud to vyplývá z povahy věci (např. uplynutí data spotřeby)
 1. Za vadu SoZoLe Rose s.r.o. neodpovídá, pokud je vada na zboží již při převzetí a z důvodu této vady je sjednána sleva z kupní ceny, nebo pokud je zboží dodáno s objednávkou jako dárek.
 2. Berte, prosím, na vědomí, že použité kosmetické přípravky bez zjevné závady není možné z hygienických důvodů vracet.
 3. Při uplatnění práva z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude Vaše reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 4. Pokud zjistíte oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady Vámi zakoupeného zboží, učiňte tak ihned po zjištění této vady.
 5. Reklamaci uplatníte na základě předložení dokladu o koupi a čísle Vaši objednávky na www.sozole.cz
 6. Uplatňuje svou reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře
 7. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemáte nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani www.sozoLe.cz nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých na její straně (pokud se ze strany zákazníka nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se už dá domnívat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)
 8. Máte právo nepřebírat od přepravce  viditelně poškozený balík. Jestliže ji převezmete jste povinni sepsat protokol o poškozené zásilce. O formulář požádejte řidiče přepravní služby a nechte si jej od řidiče potvrdit. Zašlete jej nám do 24 hodin společně s fotografií poškozeného balíku a zboží.
 9. V případě dodaného poškozeného zboží bez zjevného poškození balíku, postupujte stejně jako v bodu 13. bez dodání protokolu o poškozené zásilce potvrzené řidičem.
 10. Vadu projevenou ze zpožděním reklamujte bezprostředně po jejím projevení prostřednictvím reklamačního formuláře. Požádáme Vás o zaslání produkty zpět. Jestliže bude spotřebována více jak 1/4 produkty, nebude reklamaci akceptovat.
 11. V případě, že zboží nesplňuje Vaše očekávání, budeme hledat způsob, jak ve by Vašich podmínkách mohl produkt fungovat, anebo řešit Vaši vadu prostřednictvím jiných produktů.
 12. V případě neshody mezi Vaši objednávkou a doručeným balíkem nás prosím kontaktuje do 3 dnů od doručení balíku.
 13. V případě oprávněné reklamace máte právo, abychom zboží bezplatně a neprodleně uvedli do stavu, který odpovídá vašim požadavkům, a nápravu jedním z následujících způsobů.
 14. V případě odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. SoZoLe Rose s.r.o. je povinno vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 15. Pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka je možné vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.
 16. V případě neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží, odstoupení od smlouvy a vrácení ceny za zboží nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží.
 17. V případě zamítnutí reklamace vás budeme písemně informovat (e-mailem), včetně zdůvodnění zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).

Změny reklamačního řádu vyhrazeny. V Praze 07.06.2024

Doprava zdarma

při objednávce od 1500 Kč

Platba CZK a EUR

Zasíláme do zahraničí

Klientská podpora

Po-pá 8:00 - 18:00

100% Bezpečný nákup

PayPal / Comgate / MasterCard / Visa

ZDARMA

E-Book

6 aromatických gurmé receptů s květovými vodami